Επιστροφή

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το catering της 28ης Οκτωβρίου

Κοζάνη, 14/10/2014


Ο Δήμος Κοζάνης προκειμένου να πραγματοποιήσει την δεξίωση της 28ης Οκτωβρίου 2014 θα χρειαστεί παροχή υπηρεσιών catering και αποστέλλει το παρακάτω έντυπο προσφοράς. Όλα τα σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει είναι γυάλινα και όλα τα τρόφιμα πρέπει να είναι της ίδιας μέρας.

Παρακαλούμε να μας επιστραφεί το έντυπο προσφοράς συμπληρωμένο, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 20/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης. (Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24613 50344 & fax 24610 27065 Παπαντωνίου Αννα )

α/α
ΕΙΔΟΣ
 
ΑΤΟΜΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1

Παροχή catering μαζί με καφέ (γαλλικός), τρία (3) είδη γλυκών βουτημάτων, δύο (2) είδη αλμυρών σκευασμάτων, χυμοί και νερά

 
80
 
 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

 
 

Φ.Π.Α. 13%

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ