Επιστροφή

Επίσκεψη του Γάλλου Πρόξενου κ. Christian Thimonier, στο Δήμαρχο Κοζάνης


  Το  Δήμο Κοζάνης επισκέφθηκε ο Πρόξενος της Γαλλίας στη Το  Δήμο Κοζάνης επισκέφθηκε ο Πρόξενος της Γαλλίας  κ. Christian Thimonier όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα,Θεσσαλονίκη κ. Christian Thimonier όπου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα, ενώ παρούσα στη  συνάντηση ήταν και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστασία Σιόμου.

     Ο Δήμαρχος συζήτησε με τον κ. Thimonier, θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθώς η περιοχή είναι από τις πλέον παραγωγικές στον τομέα της ενέργειας.
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα των σχέσεων της περιοχής με τη Γαλλία και οι μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας.