Επιστροφή

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ΑνάπτυξηςΑνασχεδιασμό του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου ζητούν Δήμος Κοζάνης και σύσσωμη η τοπική κοινωνία!Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και τοπική κοινωνία ζητούν από την κυβέρνηση τον ανασχεδιασμό του «Γενικού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» της Χώρας γιατί αδικεί κατάφορα την Κοζάνη.
Ο Δήμαρχος Πάρις Κουκουλόπουλος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ενημερώσει άμεσα τους βουλευτές του νομού για την ομόθυμη απόφαση φορέων και Δημοτικού Συμβουλίου .Το προτεινόμενο προς ψήφιση Εθνικό Χωροταξικό υποβαθμίζει το Δήμο και την πόλη της Κοζάνης η οποία δεν συγκαταλέγεται στους πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους Ανάπτυξης σε αντίθεση με την Κομοτηνή και τα Χανιά που αποτελούν πόλεις της ίδιας εμβέλειας.
Στη διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, τη Δευτέρα βράδυ 5 Μαϊου, παρουσία των εκπροσώπων των φορέων της περιοχής αποφασίστηκε ομόφωνα να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να ανατραπεί η δυσμενής αυτή εξέλιξη που φέρνει σε δευτερεύοντα αναπτυξιακό ρόλο την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία ευρύτερα.

« Ο αγώνας πρέπει να είναι απόλυτος, τόνισε ο Δήμαρχος και πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια σ’ όλα τα επίπεδα για να αποτραπεί (να αλλάξει) το Χωροταξικό αυτό Σχέδιο που δεν έχει όραμα και στόχους για τη χώρα και θέτει εκτός αναπτυξιακών επιλογών την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και οι τοπικοί φορείς ζητούν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και την κυβέρνηση:

 • Να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις των επιστημονικών φορέων της Χώρας και των φορέων των πολιτών και να ανασχεδιάσουν το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, με όραμα και στόχο μια ανθρώπινη ζωή στη ζωντανή Ελλάδα της περιφέρειας και με συγκεκριμένες πολιτικές και χρονοδιάγραμμα που θα διασφαλίζουν την ισόρροπη , αποκεντρωμένη και αειφορική ανάπτυξη της χώρας και των Περιφερειών της.
 • Να εντάξουν την Κοζάνη στους πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους Ανάπτυξης, λόγω του δυναμισμού που αναπτύσσει, της κεντροβαρικής της θέσης στον άξονα της Εγνατίας και της μεγάλης ακτίνας επιρροής που της προσδίδουν η Εγνατία κι οι κάθετοι οδικοί άξονες , σε πληθυσμιακά μεγέθη.
 • Να ονομασθεί και πάλι η Δυτ. Μακεδονία, και το Διοικητικό της Κέντρο η Κοζάνη ως πύλη /κόμβος στα Δυτικά Βαλκάνια, λόγω της μεγάλη εγγύτητας που έχει με τις χώρες της Αλβανίας και της ΦΥΡΟΜ, των διεθνών διευρωπαϊκών οδικών δικτύων που έχουν ήδη αναπτυχθεί και των σημαντικών υποδομών (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ευρυζωνικά δίκτυα) που αναπτύσσονται στην περιοχή.
 • Να ενταχθεί ο ονοματισμένος στο Χωροταξικό Σχέδιο Πανευρωπαϊκός Οδικός Άξονας Λάρισας-Κοζάνης – Πτολεμαϊδας-Φλώρινας - Νίκης (οδ. άξονας Χ) και ο Πανευρωπαϊκός Οδικός Άξονας Σιάτιστας – Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής / Ιεροπηγής (οδ. Άξονας ΧΙΙΙ) στους ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ. Να διασφαλισθεί η χρηματοδότησή της ολοκλήρωσης και των δύο αξόνων από το ΕΣΠΑ και το νέο Ταμείο Συνοχής και να αναδειχθούν άμεσα σ΄ αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή σε Διευρωπαϊκούς άξονες κύριας σύνδεσης με Αλβανία και FYROM!
 • Να στηριχθεί η ανάπτυξη των αεροδρομίων που διαθέτουν σύγχρονη υποδομή, προκειμένου να στηρίξουν τον κομβικό ρόλο της περιοχής.
 • Να υπάρξει δεσμευτική αναφορά για τη σιδηροδρομική σύνδεση Κοζάνης – Καλαμπάκας στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της περιοχής ως διαμετακομιστικού κέντρου με τα Δυτ. Βαλκάνια (σύνδεση με ΒΙΠΕ και δημιουργία εμπορευματικού σταθμού στη Κοζάνη) και άμεση σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
 • Να διασφαλιστεί ο ρόλος του λιγνίτη ως εθνικού καυσίμου και να αναγνωριστεί με ρητή αναφορά στο Χωροταξικό Σχέδιο ο ρόλος της περιοχής ως ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Να υπάρξει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες χαμηλής ρύπανσης. Να εγκατασταθεί στην περιοχή το Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να διασφαλιστεί η διέλευση του Φυσικού Αερίου από την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα τη Φλώρινα τη Καστοριά και από τις άλλες πόλεις της περιοχής .
 • Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας της Δυτ. Μακεδονίας με την κατασκευή Περιφερειακού Νοσοκομείου.
 • Να αναδειχθεί η Αιανή ως πολιτιστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας.
 • Να αναδειχθεί η σημασία της Δυτ. Μακεδονίας και των περιοχών της, ως της Περιφέρειας με τα μεγαλύτερα αποθέματα επιφανειακών υδάτων και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις για τη προστασία και αξιοποίησή τους.
 • Να αναδειχθεί στο Χωροταξικό Σχέδιο η στρατηγική σημασία του κλάδου της Γούνας, ως του κλάδου με σημαντική εξαγωγική κατεύθυνση και να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη στήριξη και ανάπτυξή του
 • Να αναφερθεί στους φυσικούς πόρους της Χώρας το πλούσιο απόθεμα μαρμάρων της περιοχής, πολύ περισσότερο όταν γίνεται αναφορά στο μαρμαρικό δυναμικό της Βέροιας και άλλων περιοχών μικρότερης σημασίας. Ταυτόχρονα να αναφερθεί συνολικά το απόθεμα της Δυτ. Μακεδονίας σε σημαντικά μεταλλεύματα και να υπάρξουν δεσμεύσεις για την αναπτυξιακή και αειφορική αξιοποίησή τους.
 • Να συνδεθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του Χωροταξικού Σχεδίου με σαφείς δεσμεύσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικά για τη Δυτ. Μακεδονία και με το νέο Ταμείο Συνοχής.