Επιστροφή

H Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. σε συνεργασία με τον Σ.Ε.A.Κ. και τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ διοργανώνει σχολή διαιτητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Κοζάνη

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
 
H  Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κοζάνης και τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ διοργανώνει σχολή διαιτητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Κοζάνη, την Παρασκευή 4, το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Μαρτίου 2010.
 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2461023356 (κ. Πελέκα Αλέκο).
 
.
Ακολουθεί η επίσημη προκήρυξη της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.:
 
 
H Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.
΄Εχοντας υπόψη της:
  1. To N. 2725/99 άρθρο 45
  2. Το καταστατικό της
  3. Τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της, άρθρο 17
  4. Τις ανάγκες του αθλήματος σε διαιτητές
 
                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
A . Συμπλήρωση του 18ου έτους
Β. Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου
Γ. Να μην εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 3 παραγρ. 1 του Ν 2725/99
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Από 5 εως 7 Μαρτίου 2010.
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Κοζάνη.
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα      
    γραφεία της Τοπικής Επιτροπής μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/3/2010 μαζί
    με υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις της 
    παραγρ. 1 της παρούσης.
5.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.3.2010
    18.00-21.00 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΣ (ΚΕΦ 2.1-2.15)-
    ΣΑΒΒΑΤΟ 6.3.2010
    10.00-13.00 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΚΕΦ 3.1.1-3.8)
    16.00-19.00 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΚΕΦ 2-18)- ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
     ΚΥΡΙΑΚΗ 7.3.2010
     9.00-10.00 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
    11.00-11.00 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
    11.30 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
6.ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ: Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα ανακηρυχθούν   
   επίσημοι διαιτητές και θα ενταχθούν στην κατηγορία των Δόκιμων όπως ο    
   Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α. Λόγω του περιορισμένου χρόνου της σχολής, όσοι υποψήφιοι απουσιάσουν άνω   
    του 1/3 των ωρών διδασκαλίας θα απορριφθούν.
Β. Στους υποψηφίους δεν χορηγούνται ημιαργίες, έξοδα μετακίνησης και οποιαδήποτε
    άλλη αποζημίωση.