Επιστροφή

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 2006-2008ΑΞΟΝΑΣ 1 – ΜΕΤΡΟ 3 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.


Ευρωπαική Σημαία
Ελληνική Σημαία


Η Δημοτική Επιχείρηση Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Κοζάνης, πρόκειται να υλοποιήσει στην Κοζάνη ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με τίτλο «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», διάρκειας 400 ωρών, για 24 ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου - Λυκείου. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος έως Ιούλιο 2008

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Κ.Ε.Κ. Δήμου Κοζάνης, Αργυροκάστρου 13, τηλ. 24610 37893 και 24610 37527.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 1/4/2008 έως την Τρίτη 15/4/2008 στα γραφεία του ΚΕΚ από τις 9,00 το πρωί έως τις 7,00 το απόγευμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  • Έντυπη αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από το Κ.Ε.Κ.)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) σχετικά με την παρακολούθηση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης.)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Υπόδειξη ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ