Επιστροφή

Κέντρο Δημόσιας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΖΑΝΗΣ

     Ένας χώρος με ελεύθερη δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet), θα περιμένει τους πολίτες στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Αργυροκάστρου 13, Κοζάνη) του Δήμου Κοζάνης.  

Ένας χώρος που στήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Κ.Δ.Π.) ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, η οποία είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2000 - 2006 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).