Επιστροφή

Κλειστή παραμένει η Βενιζέλου μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  01/02-2013
Αριθμ. πρωτ.: 141
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Βακαρέλη Λαμπρινή
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 141/ 01-02-2013 αίτηση της  ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ερμού έως το ύψος της οδού Λιούφη, το Σάββατο 02/02/2013 έως την Τετάρτη 06/02/2013  όλες τις ώρες.

 

Η εκτροπή των οχημάτων θα γίνεται από την οδό Τσιμηνάκη και η διέλευση των οχημάτων της ΔΕΗ και άνω των 3.5 τόνων οχημάτων, θα γίνεται οπό τις οδούς Δημοκρατίας και Παύλου Χαρίση

 
 
Β) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 06/02/2013.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.