Επιστροφή

Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής για τις 12/06/2021 & 19/06/2021

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
           β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
           γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021
           δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. Προστ. Κατ.
           ε. Την υπ’ αριθμ 565/08-06-2021 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης
           στ. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.35169 ΦΕΚ 2366Β/05-06-2021 (μέχρι τροποποιήσεώς του)

 

Σε εφαρμογή των σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης
Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επί τόπου. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  12/06/2021 & ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 19/06/2021

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

Διεύθυνση

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

2

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

3

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

4

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

5

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

6

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

7

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

8

ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

9

ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

10

ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

11

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

12

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

13

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

14

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

15

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

16

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

17

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

18

ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ- ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

19

ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

20

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

21

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

22

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

23

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΚΟΖΑΝΗ

24

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

25

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

26

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

27

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

28

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

29

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΪΟ

30

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

31

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

32

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

33

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

34

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

35

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

36

ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

37

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΔΕΣΚΑΤΗ

38

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

39

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

40

ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

41

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π- ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΒΟΙΟ

42

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

43

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

44

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

45

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

46

ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

47

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

48

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

49

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

50

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

51

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

52

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

53

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

54

ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

55

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

56

ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

57

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

58

ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

59

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

60

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

61

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

62

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

63

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

ΚΟΖΑΝΗ

64

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

65

ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

66

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

67

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΒΟΪΟ

68

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΒΟΪΟ

69

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

ΚΟΖΑΝΗ

70

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

71

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

72

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

73

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

74

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΘΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΒ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

75

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

76

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

77

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ

78

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

79

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

80

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΕΟΡΔΑΙΑ

81

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

82

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

83

ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

84

ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

89

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

90

ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

91

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

92

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

93

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

ΒΟΪΟ

94

ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΒΟΪΟ

95

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

96

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

97

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

98

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

99

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

100

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

101

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

102

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

103

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

104

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

105

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

106

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΪΟ

107

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

108

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΒΟΪΟ

109

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

114

ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

115

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΙΟ

116

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

117

ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

118

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

119

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

120

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

121

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΚΟΖΑΝΗ

122

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

123

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ

ΚΟΖΑΝΗ

124

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

125

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

126

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

128

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

129

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

130

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

131

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

132

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΓΡΕΒΕΝΑ

133

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

134

ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

135

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

136

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

137

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

138

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

139

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

140

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

141

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

142

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

143

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

144

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

145

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

146

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΚΟΖΑΝΗ

147

ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

148

ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ

149

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

150

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

151

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

152

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

153

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

154

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

155

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

156

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

157

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΒΟΪΟ

158

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

159

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

160

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

161

ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

162

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

163

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

164

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

165

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΕΔΕΣΣΑ

166

ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

167

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

στην παράλληλη λαϊκή αγορά Νιάημερος στις 12/06/2021  & Αριστοτέλους στις 19/06/2016621

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

Διεύθυνση

1

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

2

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

3

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΒΟΪΟ

5

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

6

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

7

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

8

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΒΟΪΟ

10

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

11

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

12

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

13

ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Π-ΜΕΛΙ

ΣΕΡΒΙΑ

14

ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

15

ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

16

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

17

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

18

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜΟΙ

ΣΕΡΒΙΑ

19

ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

20

ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

21

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

22

ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

23

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

24

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΣΕΡΒΙΑ

25

ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

26

ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

27

ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

28

ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

29

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΒΟΤΑΝΑ

ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

30

ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

31

ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

32

ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΔΕΣΣΑ

33

ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

34

ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

35

ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

36

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

37

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

38

ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

39

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΚΟΖΑΝΗ

40

ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

41

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

42

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

43

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

44

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

45

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

46

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

47

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΪΟ

48

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

49

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

50

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

51

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

52

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 ΣΕΡΡΕΣ

53

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

54

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

55

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

56

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

57

ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

58

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

59

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

60

ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΕΡΒΙΑ

61

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

62

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

63

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

64

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

65

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

66

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

67

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

68

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

69

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

70

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

71

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

72

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

73

ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΒΟΪΟ

74

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΟΪΟ

75

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

76

ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

77

ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

78

ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

79

ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΒΟΪΟ

80

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

81

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

82

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

83

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

84

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

85

ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

86

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

87

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

88

ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

89

ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

90

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

91

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΕΟΡΔΑΙΑ

92

ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

93

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

94

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

95

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

96

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

97

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

98

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

99

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

100

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

101

ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

102

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

103

ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

104

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΚΟΖΑΝΗ

105

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

106

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

107

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

108

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

109

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

110

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

111

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

112

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

113

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

114

ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

115

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

116

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

117

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

118

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ- ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΟΡΔΑΙΑ

119

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

120

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

121

ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

122

ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΟΪΟ

123

ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

124

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

125

ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

126

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

127

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

128

ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

129

ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΕΔΕΣΣΑ

130

ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

131

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

132

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΑ

133

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

134

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

135

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑ

136

ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

137

ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

138

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

139

ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

140

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

141

ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

ΣΕΡΒΙΑ

142

ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΓΡΕΒΕΝΑ

143

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΣΕΡΒΙΑ

144

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

145

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

146

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

147

ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

148

ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

149

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

150

ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

151

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

152

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΥΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

153

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΔΕΣΣΑ

154

ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

155

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

156

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

157

ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ

158

ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

159

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΟΖΑΝΗ

160

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

161

ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

162

ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

163

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

164

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

165

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΒΕΡΟΙΑ

166

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΜΕΛΙ

ΣΕΡΒΙΑ

167

ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΚΟΖΑΝΗ

168

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΟΖΑΝΗ

169

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ