Επιστροφή

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών

Ο Δήμος Κοζάνης, μετά την πιλοτική επιτυχημένη επέκταση της λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους στις 16-5, στην περιοχή ΟΣΕ και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, βάση των μ’ και ν’ σχετικών αποφασίζει τη δημιουργία παράλληλων λαϊκών αγορών για όλες τις λαϊκές του Δήμου. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για τοποθέτηση του συνόλου των εμπόρων (διατροφικών – βιομηχανικών) καθώς και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντική διέξοδο στη διάθεση των εποχικής αγροτικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής, διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία και η προσφορά προϊόντων, ενθαρρύνεται η απασχόληση και  δημιουργούν ένα σημαντικό παράγοντα συγκράτησης των τιμών.    

Οι αποστάσεις ασφαλείας έχουν καθορισθεί ( με το λ’ σχετικό) στα 3μ εκατέρωθεν των εκθετηρίων πάγκων. Τονίζουμε τα μέγιστα μήκη εκθετηρίων πάγκων που μπορούν να αναπτύσσουν οι εκθέτες είναι για τους παραγωγούς και για τους επαγγελματίες πωλητές. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που καθορίζονται με το άρθρο 12 παρ. 1,2 του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου (σχετικό β).

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι οριακοί. Οι τοποθετήσεις όλων των δραστηριοποιούμενων, θα γίνονται επι τόπου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Επισημαίνουμε, ότι κατά την ημέρα λειτουργίας ειδικά της Λαϊκής Αριστοτέλους, η πληρότητα των εκθετών (παραγωγών και εμπόρων) θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθούν όλοι οι χώροι της λαϊκής επί των κάθετοι οδοί επί της οδού Αριστοτέλους (Βοσπόρου -Θράκης -Βέροιας -Θεσ/νικης – Κυκλάδων – Λήμνου – Ολύμπου) και ειδικά τα τμήματα των οδών αυτών που έχουν διαγραμμισθεί. Επιπλέον θα τοποθετηθούν εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων περί του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί ως τομέας βιομηχανικών προϊόντων αμιγώς, ενώ τα διατροφικά προϊόντα θα διατίθενται στον κύριο άξονα της Αριστοτέλους (βλ. συννημένο διάγραμμα).

Τα σταθμευμένα οχήματα που κωλύουν τη λειτουργία, θα απομακρύνονται και θα επιβάλλονται σχετικά πρόστιμα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει φέρουν μάσκες προσώπου, να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Τονίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο του υπαιθρίου εμπορίου μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Παραθέτουμε στο παράρτημα πίνακες με δικαιούμενους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών - Παράρτημα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ