Επιστροφή

NetZeroCities Twinning Programme: Η Κοζάνη γίνεται «δίδυμη» με τη ρουμανική πόλη Alba Iulia

Σαράντα πόλεις από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα του  NetZeroCities Twinning Programme δημιουργώντας ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο πόλεων, ώστε περισσότερες από 100 πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030.
Οι πόλεις που έχουν επιλεγεί θα γίνουν «δίδυμες»  με μια πιλοτική πόλη ή ένα σύμπλεγμα πόλεων που ήδη καινοτομούν και εφαρμόζουν πιλοτικά δραστηριότητες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ως μέρος της ευρωπαϊκής αποστολής. 
Η Κοζάνη, η μοναδική ελληνική πόλη που επιλέχθηκε στην 1η φάση του προγράμματος πιλοτικών πόλεων (Net Zero Cities/Pilot Cities Programme), γίνεται «δίδυμη» με τη ρουμανική πόλη Alba Iulia, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και τη μεταφορά καλών πρακτικών. Το εν λόγω πρόγραμμα των Δίδυμων Πόλεων αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στην αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030». Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις πόλεις να συνεργαστούν και να μοιραστούν γνώσεις, ώστε να επιταχύνουν την πρόοδό τους προς την κλιματική ουδετερότητα.
Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα διετούς διάρκειας  βασίζεται σε μια πρακτική προσέγγιση ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασία στελεχών από τις πιλοτικές πόλεις στις «δίδυμες» πόλεις, ενώ επιτρέπει επίσης ένα πλαίσιο μάθησης όπου οι  πιλοτικές πόλεις μπορούν να μάθουν επίσης από τις εμπειρίες των δίδυμων πόλεων. Με την ολοκλήρωση του κύκλου μάθησης, οι δίδυμες πόλεις θα ενσωματώσουν τις γνώσεις από πιλοτικές δραστηριότητες σε όλη την πόλη.