Επιστροφή

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής εκθετών εμποροπανήγυρης Δρεπάνου

Μετά από την υπ’ αριθμ. 12773/1-5-24 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από 85 εκθέτες, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης https://openmarket.mindev.gov.gr/ 

Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα με το υπ’ αριθμ. 14796/24-5-2024 έγγραφο μας.

Ο πίνακας των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετεχόντων αναρτάται με το παρόν έγγραφο στην πλατφόρμα ( https://openmarket.mindev.gov.gr/ )

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκθέτες που δεν κατέβαλλαν τα τέλη, δεν βρίσκονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων. Οι θέσεις, που τους είχαν αποδοθεί, θεωρούνται κενές και θα διατεθούν με συμπληρωματική προκήρυξη. Αν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να υποβάλλουν, εκ νέου, αίτηση και δικαιολογητικά, στη συμπληρωματική προκήρυξη.

Σημειώνουμε ότι για κάθε εκθέτη θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής, η οποία θα επιδεικνύεται στους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας ή άλλα ελεγκτικά όργανα.

 

Έγγραφο του Δήμου Κοζάνης