Επιστροφή

Οριστικοί Πίνακες συμμετεχόντων Λαϊκών Αγορών πλην Αριστοτέλους (για το χρονικό διάστημα 19 Μαΐου – 29 Μαΐου)

Αριθμ. πρωτ.: 11516

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης 
          
 
 
ΘΕΜΑ : Οριστικοί Πίνακες συμμετεχόντων Λαϊκών Αγορών πλην Αριστοτέλους (για το χρονικό διάστημα 19 Μαΐου – 29 Μαΐου)
     
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
κ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 27805 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1640Β/30-4-20
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης (πλην Λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους) τους πίνακες συμμετεχόντων, για το χρονικό διάστημα από 19-5 και έως 29-5-20.
Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι  εκθέτες -παραγωγοί όλων των Περιφερειών.
Επιτρέπεται  η δραστηριοποίηση εκθετών στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στο κ’ σχετικό.
Στις λαϊκές του Δήμου, προστίθενται εκ περιτροπής παραγωγοί με έδρα εκτός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και  επαγγελματίες βιομηχανικών ειδών.
Τονίζουμε τα μέγιστα μήκη εκθετηρίων πάγκων που μπορούν να αναπτύσσουν οι εκθέτες είναι 3μ για τους παραγωγούς και 6μ για τους επαγγελματίες πωλητές.
Στη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, οι δραστηριοποιούμενοι καταλαμβάνουν τις προκαθορισμένες στεγασμένες θέσεις. Σε όλες τις λαϊκές αγορές υπάρχει οι θέσεις έχουν διαγραμμισθεί και η τοποθέτηση των πάγκων γίνεται εντός των προσημασμένων θέσεων.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοποιούμενων λαϊκών αγορών, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω οριστικούς πίνακες.  
Α. Λαϊκή Αγορά επί της οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)
 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 17 έμποροι, καθώς και 8 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 19-Μαίου:
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
5 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
6 ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
7 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ
8 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
10 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
11 ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
12 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
13 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 
 
Στις 26-5-2020
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΧΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
2 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ ΕΛΙΩΝ
4 ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5 ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
7 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ
8 ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
11 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π -  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
12 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
13 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 
β. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΧΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σκ’ρκας)
 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 14 έμποροι καθώς και 25 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένας παραγωγός εκτός Περιφέρειας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
 
Στις 19-Μαίου:
Θέση Εκθέτης ιδιότητα
1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΑΝΘΗ
2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π- ΑΥΓΑ
5 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π - ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
6 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜ
9 ΤΣΙΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
14 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΔΗ
16 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
 
Στις 26-5-2020
Θέση Εκθέτης ιδιότητα
1 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π - ΠΑΤΑΤΕΣ , ΟΣΠΡΙΑ
2 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
8 ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ  ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΙΑ
9 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ  ΑΥΓΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
10 ΦΑΣΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π - ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ
11 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΙΑ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
16 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
20 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
γ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΚΟΥ 
 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκ των οποίων οι τρεις βιομηχανικών ειδών. 
 
Στις 19, 26-5 
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
2 ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
5 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
6 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 
δ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 11 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 2 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επιπλέον μια παραγωγός εκτός Περιφέρειας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
 
Στις 21-5:
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
3 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
6 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
7 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
 
Στις 28-5, 
Θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΠΕΪΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
6 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ
7 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
8 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
Ε. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 6 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαριότητας, καθώς και 3 παραγωγοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
Στις 22-5-20
θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ ΕΛΙΕΣ
2 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
6 ΠΕΙΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
7 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
 
 
 
Στις 29-5-2020 
θέση Εκθέτης Ιδιότητα
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
8 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
 
Στ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΑΝΗΣ 
 
Στη λαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται 8 έμποροι διατροφικών, καθώς και 2 παράγωγοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την εφαρμογή της ποσόστωσης του 50% κατά είδος αδείας (σχ.ε) θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:
 
Στις 22-5-2020
θέση εκθέτης Ιδιότητα
1 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
5 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
7 ΛΟΒΑΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ   ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
 
 
Στις 29-5-20, 
Θέση εκθέτης Ιδιότητα
1 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
3 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ  ΖΩΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4 ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7 ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
 
(Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, EB Έμπορος Βιομηχανικών Ειδών, Π: Παραγωγός)
 
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει φέρουν μάσκες προσώπου, να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Με τη λήξη της Λαϊκής ο χώρος θα απολυμανθεί.
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι παραγωγοί μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους με μέγιστο μήκος 3,00μ. Οι δε έμποροι διατροφικών ειδών, αντίστοιχα έως 6,00μέτρα. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης