Επιστροφή

Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης για το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ της Κοζάνης (Κοζάνη 2020) από το Εργαστήριο Τουρισμού του Τμήματος Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η πρόταση σχεδιασμού της στρατηγικής μάρκετινγκ της Κοζάνης (Κοζάνη 2020), παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 31/10 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την συζήτηση άνοιξε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας που αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Δήμου, με την οποία η Κοζάνη θα αποκτήσει ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο θα σχεδιαστεί εξαρχής με βάση συγκεκριμένες και σύγχρονες διαδικασίες, θα έχει ως αφετηρία τους κατοίκους, θα βασιστεί σε συμμετοχικές διαδικασίες και έρευνες πεδίου και θα μεγιστοποιήσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Ο Διευθυντής του Εργαστήριου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Δέφνερ, παρουσίασε την εμπειρία της ερευνητικής ομάδας και τη μεθοδολογία του έργου. Η Κοζάνη θα αποτελέσει ουσιαστικά μία από τις πρώτες ελληνικές πόλεις όπου θα χρησιμοποιηθούν ανοιχτές διαδικασίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τη βελτίωση της φήμης και της εικόνας της πόλης .

Ο Νικόλαος Καραχάλης, Οικονομολόγος-Αναπτυξιολόγος,  ανέφερε ότι στόχος ενός σχεδίου μάρκετινγκ είναι η σύνδεση της πόλης με συγκεκριμένη ταυτότητα που θα αφορά την ιστορία, τα γεγονότα, τα προϊόντα, την αγορά, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, κ.ά. Στην περίπτωση της Κοζάνης κύρια στοιχεία ανάδειξης μπορεί να είναι, η κεντρικότητά της στη Δυτική Μακεδονία, το ενεργειακό της προφίλ και οι παραλίμνιες περιοχές της, στοιχεία που δεν φαίνεται να είναι γνωστά στην πλειονότητα των Ελλήνων και των ξένων.  

Πυρήνας του προτεινόμενου Σχεδίου Μάρκετινγκ, σύμφωνα με τον Α. Δέφνερ, είναι η ίδια πόλη της Κοζάνης και το αναπτυξιακό της όραμα για το μέλλον. Η αφετηρία είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, η βελτίωση της εικόνας και της φήμης της, η μοναδικότητα των πλεονεκτημάτων της, η ποιότητα ζωής της πόλης, αλλά και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κοζάνη σε εθνικό, και όχι μόνο, επίπεδο. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι διαμορφωμένο με άξονα το στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και με προσανατολισμό την αναγνωρισιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και της πόλης τα επόμενα χρόνια με ορίζοντα το 2020. Στόχος της έρευνας είναι να προτείνει κύριους και εναλλακτικούς τρόπους  με τους οποίους η πόλη μπορεί να δημιουργήσει, να ισχυροποιήσει και να διατηρήσει ένα υψηλής ποιότητας ελκυστικό προφίλ: το προφίλ αυτό πρέπει ωστόσο να προκύψει κυρίως από τους κατοίκους της πόλης. Επομένως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο. Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον της πόλης θα παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία, και επίσης θα εκφράσουν τις απόψεις και προτάσεις τους για τη διαμόρφωση και την υποστήριξη μιας πολυδιάστατης εικόνας της Κοζάνης ως ενός ελκυστικού  τόπου κατοικίας, εργασίας, επενδύσεων, και επίσκεψης. Στα επόμενα στάδια να πραγματοποιηθούν επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς, έρευνες πεδίου, να οργανωθεί μία κοινή πλατφόρμα μάρκετινγκ της πόλης.