Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΛΑΣΣΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».