Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΛΑΣΣΑΝΗ».