Επιστροφή

Πλειοδοτική Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων δημοτικής έκτασης εμβαδού 10681,88 τ.μ, στην Κοινότητα Κοίλων

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.681,88 τ.μ τμήμα του υπ΄ αριθμ. 366 τεμαχίου Τοπικής Κοινότητας Κοίλων, για επαγγελματική χρήση (χώρος στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων δυνάμενων για μεταφορά βάρους άνω των 3,5 τόνων) .
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης Πλ. Νίκης 1 50131 Κοζάνη( γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα από 12.00 π.μ έως 12.30 π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια με δυνατότητα παράτασης 3 χρόνια και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης ετήσιας προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των χιλίωνμπεντακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά ( 1581,10 € ) ετησίως
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ ( 1423,00€) .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΑκίνητηςνΠεριουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 & fax 24610 34068 κ. Στανέλα Άννα.

 

Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων δημοτικής έκτασης εμβαδού 10681,88 τ.μ, στην Κοινότητα Κοίλων για επαγγελματική χρήση

 

Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων δημοτικής έκτασης εμβαδού 10681,88 τ.μ, στην Κοινότητα Κοίλων για επαγγελματική χρήση