Επιστροφή

Πρόγραμμα ψηφοφορίας κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές

 

Πρόγραμμα   ψηφοφορίας

κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007

 

     Ο Δήμαρχος Κοζάνης Παρασκευάς Κουκουλόπουλος έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ.96/2007 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α)

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι   Ο Τ Ι

 

 Την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2007,  ημέρα Κυριακή,  θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια του Δήμου ψηφοφορία για την εκλογή πέντε (5) Βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Κοζάνης, που θα διεξαχθεί από την ώρα  07.00 έως την ώρα 19.00 στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που καθορίστηκαν με την αριθμ. 5772/30-08-2007 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και σύμφωνα με την αριθμ. 5836/04-09-2007 προκήρυξή του.

...........................................................................

Ο αριθμός των εκλογικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Κοζάνης ορίστηκε σε πέντε (5) με το Π.Δ.381/2002.

 

Οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί υποψηφίων Βουλευτών όπως αυτοί αναγράφονται στην 5879/04-09-2007 προκήρυξη του Νομάρχη Κοζάνης είναι οι εξής:

 

Α) οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων (pdf)

 

Β) Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας (pdf)