Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απ’ ευθείας ανάθεση σύνταξης μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης