Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε πρόσωπα ή εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διασκέδασης παιδιών για τη συμμετοχή στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης προτίθεται να χρησιμοποιήσει το χώρο του Δημοτικού Κήπου στην Κοζάνη την περίοδο των Χριστουγέννων για εορταστικές εκδηλώσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διασκέδασης παιδιών να καταθέσουν προτάσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη παιχνιδιών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ., για την εορταστική περίοδο.

Οι προτάσεις να κατατεθούν γραπτά έως τις 31 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του ΟΑΠΝ Π. Μελά & Αυλιώτη, 2ος όροφος – Γραμματεία, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Π. Μελά και Αυλιώτη Κοζάνη 501 00 Τ.Θ 188, με FAX στο 2461029163 ή με email στη διεύθυνση depakoz@otenet.gr.

Πληροφορίες στο 2461029843