Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής στην «Δεύτερη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Κοζάνης»

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ), την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:00.

Ο Δήμος στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επιχειρεί να θέσει τις προτεραιότητες εκείνες που θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για τη διαμόρφωση του συνολικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης, το δίκτυο φορέων της τοπικής κοινωνίας θα συναντηθεί προκειμένου να:

  • Να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας που έχει πραγματοποιήσει ο ανάδοχος
  • Του παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης και τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης του συστήματος κινητικότητας της πόλης.
  • Ενημερωθεί και να συν διαμορφώσει το περιεχόμενο των προτεινόμενων μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας τα οποία θα τεθούν στη συνέχεια σε διαδικτυακή διαβούλευση από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας και σε συνέχεια της προσπάθειας συγκρότησης ενός ενεργού και δυναμικού δικτύου εμπλεκομένων φορέων που θα συζητά και θα συν διαμορφώνει το μέλλον της πόλης μας, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.

Με την παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται και ένα ενημερωτικό έντυπο που θεωρούμε σκόπιμο να μελετήσετε και αφορά το περιεχόμενο και το σκοπό της 2ης διαβούλευσης.

 

- Ενημερωτικό έντυπο με το περιεχόμενο και το σκοπό της 2ης διαβούλευσης

- Πρόγραμμα 2ης Θεματικής διαβούλευσης