Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άδρευσης έτους 2023

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 16/06/2023, είτε ηλεκτρονικά στο protokolo@kozanh.gr, είτε αυτοπροσώπως στην ΔΤΟΑ, Π. Χαρίση 6, 3ος όροφος.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 231/2023 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου δύο (2) θέσεις με απασχόληση,
        1. μίας οχτώ (8) ωρών/ημέρα για 3 μήνες (περιοχή Βουνό)
        2. μίας οχτώ (8) ωρών/ημέρα για 3 μήνες (περιοχή Κάμπος)
2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όρισε με την υπ’ αρ.231/2023 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1/5/2023 έως 31/10/2023.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άδρευσης έτους 2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β