Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη πέντε (5) Υδρονομέων άρδευσης έτους 2013

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 28-05-2013 έως την 04-06-2013  στους προέδρους ή εκπροσώπους των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ