Επιστροφή

Προσλήψεις προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης

Ο Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, προτίθεται να προσλάβει για το Δημοτικό Ωδείο τις εξής ειδικότητες :

1.     Καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών, Μαέστρο – Διευθυντή ορχήστρας – (1 θέση)
2.     Καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών, μοντέρνας μουσικής – (1 θέση)

3.     Καθηγητή Βιολιού – ( 3 θέσεις)

4.     Καθηγητή κιθάρας – μπάσο -(1 θέση)

5.     Καθηγητή κρουστών – ντραμς -(1 θέση)

6.     Καθηγητή κιθάρας – μοντέρνας μουσικής -(1 θέση)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

§            Αίτηση

§            Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

§            Τίτλους σπουδών

§            Βιογραφικό σημείωμα

§            Προϋπηρεσία

Κατάθεση δικαιολογητικών ώρες 16.00-20.00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου έως την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 .

Πληροφορίες κα. Διάφα Φωτεινή 24610 34932.
 

Για τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Χάρης Π. Γελαδάρης