Επιστροφή

Σε βελτιώσεις δύο προγραμμάτων για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών, προχώρησε η διοίκηση του ΟΑΕΔ με στόχο την κάλυψη της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών συνολικά 65.000 ανέργων

Βελτιώσεις στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών


Πηγή:ANKO

Enterprise Europe Network

Σε τροποποίηση των προϋποθέσεων δύο προγραμμάτων προχώρησε χθες η διοίκηση του ΟΑΕΔ με στόχο την κάλυψη της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών συνολικά 65.000 ανέργων, ορμώμενη από τις ανάγκες της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται σε 672 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο «Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων», που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο, καλύφθηκαν μόλις οι 16.733 θέσεις.

Eτσι ο ΟΑΕΔ έδωσε τη δυνατότητα σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες που απασχολούν έως ένα (1) άτομο να μπορούν από την  Δευτέρα, 29-11-2010, να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τη δημιουργία μιας (1) νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48) μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των δώδεκα (12) μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Oσον αφορά το «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων», που επίσης προκηρύχθηκε τον Μάρτιο, καλύφθηκαν 11.700 θέσεις. Eτσι ο Οργανισμός ενημερώνει ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα και άτομα που θα προσληφθούν με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.