Επιστροφή

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση η «Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Αιανής»

Ο Δήμος Κοζάνης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την “Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Αιανής”.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Κοζάνης στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 5η Απριλίου 2016. Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας στην προτεινόμενη αλλαγή.