Επιστροφή

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Κοζάνης

     Μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Κοζάνης, μια διαδικασία προγραμματισμένη από τις αρχές του έτους.


     Παράλληλα, έλεγχοι και επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στις παιδικές χαρές του Δήμου, αφαιρούνται όσα όργανα κρίνονται επικίνδυνα ή μη επισκευάσιμα, και συντηρούνται όσα χρήζουν συντήρησης.


    Τον τελευταίο χρόνο κατασκευάστηκαν στον Δήμο Κοζάνης τέσσερις παιδικές χαρές, που καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ η Τεχνική υπηρεσία βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής μίας ακόμα στα Ηπειρώτικα.


     Η συντήρηση και αναβάθμιση των παιδικών χαρών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής, με στόχο την απασχόληση των παιδιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.