Επιστροφή

Στις 22/09 ξεκινούν οι αιτήσεις για την συμμετοχή εκθετών στην φετινή εμποροπανήγυρη Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το 2014, στη Δ.Κ. Κοζάνης, την πρώτη Τρίτη του Οκτώβρη, θα διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη με την επωνυμία «Νιάημερος».

Φέτος θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες από 05/10/2014 έως και 07/10/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες εμπορευμάτων ή εκμεταλλευτές παιχνιδιών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις των     Ν. 4264/2014, Κ1-929/2014, Ν. 3377/2005, και Ν. 3463/2006, άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 22/09/2014 έως και 03/10/2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Κοζάνης.


- Αίτηση (Θα συμπληρωθεί στο Δημοτικό Κατάστημα)
- Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/1986 (Θα συμπληρωθούν στο Δημοτικό Κατάστημα)
- Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή έναρξης εργασιών
- Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
- Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
- Καταβολή του τέλους συμμετοχής