Επιστροφή

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κοζάνης: Εγγραφές μεταναστών στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

 

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 
 

Κοζάνη, Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κοζάνης: Εγγραφές μεταναστών στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε και στο Δήμο μας η συγκέντρωση αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται, για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Στο πρόγραμμα προβλέπονται 4 επίπεδα εκπαίδευσης:

Επίπεδο Α1 (διάρκειας 125 ωρών): Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας,

Επίπεδο Α2 (διάρκειας 175 ωρών): Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού,

Επίπεδο Β1 (διάρκειας 185 ωρών): Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και

Επίπεδο Β1 (για ειδικούς σκοπούς, διάρκειας 195 ωρών) με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν, ενώ στους εκπαιδευόμενους θα διανεμηθεί δωρεάν το έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

Στο τέλος της φοίτησης τους οι μετανάστες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για την απόκτηση του αντίστοιχου, αναγνωρισμένου από το κράτος, πιστοποιητικού.

Για το Δήμο Κοζάνης, οι ενδιαφερόμενοι μετανάστες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Αργυροκάστρου 13) ή να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του προγράμματος στο τηλέφωνο 6946091726. Τέλος, πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στο τηλέφωνο της γραμματείας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Κοζάνης, στο τηλέφωνο 2461351117.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.