Επιστροφή

Συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρι Δρεπάνου (Α' φάση)

Μετά από την υπ’ αριθμ. 12773/1-5-24 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από 85 εκθέτες, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης https://openmarket.mindev.gov.gr/ 

  Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα. Στον πίνακα  φαίνεται η κατανομή των θέσεων των εκθετών καθώς και τα αναλογούντα τέλη.

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα, να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, έως τις 28 Μαΐου 2024. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπαν. Δρεπάνου.

 Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: emporopanigiri@kozanh.gr .

 Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως και για τις αδιάθετες θέσεις. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

Έγγραφο Δήμου Κοζάνης

Τραπεζικοί Λογαριασμοί