Επιστροφή

Συνδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Τετάρτη 13 Απριλίου ώρα 7 μμ.

1.    

Έγκριση της αριθμ. 8/2016 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.

2.    

Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3.    

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1’ Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 77.534,28 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4.    

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο:

«Δημιουργία νέων κοιμητηριακών υποδομών στο Δήμο Κοζάνης» προϋπολογισμού 360.000,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.    

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο:

«Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» προϋπολογισμού 104.550,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.    

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.    

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8.    

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ για τη διευκόλυνση της άρδευσης ΔΕ Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Ολοκλήρωση προγράμματος ενημέρωσης πόρτα – πόρτα στο Δήμο Κοζάνης». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

15. 

Μη παράταση άδειας εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα¨ Τ.Κ. Πολυμύλου ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης εμβαδού 28.097 τ.μ. που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΕ .

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16. 

Έγκριση της αριθμ. 68/2016 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2016 (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

17. 

Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. 
Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Πάντζιου Αικατερίνη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. 

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μπιμπίρη Αθανάσιο.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. 

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG BALKAN MED και συγκεκριμένα «Ανάπτυξη on-line πλατφόρμας που βασίζεται στο κοινό για την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

21. 

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMART CITIES SCC-01-2016 και συγκεκριμένα «Ολιστικό και ολοκληρωμένο μοντέλο για έξυπνες πόλεις»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

22. 

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «Μαυρίδης Γρηγόριος & Σια Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» για μετάθεση χρονοδιαγράμματος του έργου έως τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. 

Έγκριση μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για δώδεκα μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις