Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015, και ώρα 15.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 
  • Συζήτηση-λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδας
 
Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
 

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση άμεσα στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.