Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης/5-7-2010

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 05-07-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.Παρουσίαση μελέτης «Αποκατάσταση και μετατροπή του Αρχοντικού Βαμβακά σε Πινακοθήκη.

Εισηγητής: κ. Θ. Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.Ανάθεση μελέτης νέων Κοιμητηρίων Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Θ. Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.Λύση της σύμβασης εκμίσθωσης 18 θέσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων

Εισηγήτρια: Κα Ε. Μαρκοπούλου, Δ/ντρια Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών

4.Συγχώνευση Δημοτικών Επιχειρήσεων (ΔΕΤΚ – ΔΕΠΑΚΠ)

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Δημοτικών Φόρων Τελών και Δικαιωμάτων

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

6.Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πάρκων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: : κ. Θ. Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.Παραχώρηση έκτασης εμβ. 2.700 τ.μ. από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης στο Δήμο Κοζάνης, για κατασκευή περίφραξης δεξαμενής ύδρευσης, στο Τ.Δ. Χαραυγής.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

8.Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  Κοζάνης.

9.Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων.

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

11. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 05-07-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ