Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τη Δευτέρα 29-11-2010


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 29-11-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:Συζήτηση – Λήψη απόφασης σχετικά με εκχώρηση λιγνιτικής – υδροηλεκτρικής ισχύος μονάδων και ορυχείων από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε ιδιώτες.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Δήμο Κοζάνης και σύσταση προσωποπαγών θέσεων έπειτα από την μετατροπή της ΔΕΜΚΟ σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή εταιρία ΟΤΑ.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Έγκριση της αριθμ. 11/10 Α.Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2009»

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Αναστασούδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΠΗ.

Έγκριση Νυκτερινής Απασχόλησης Προσωπικού (Αορίστου Χρόνου) και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες για το έτος 2010.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: Ι. Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ-ΑΝΚΟ με αντικείμενο «Μελέτες εκσυγχρονισμού υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για μίσθωση Κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 13.477,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Λυγερής, από την ΑLPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Π.Παναγιώτου, Πρόεδρος Τ.Σ. Λυγερής

Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για μίσθωση Κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 33.516,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Πετρανών, από την ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Δ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Σ. Πετρανών

Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για μίσθωση Κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 26.128,40 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Ν. Νικόπολης, από την ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά πλαίσια
Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Η. Σισμάνογλου, Πρόεδρος Τ.Σ. Ν. Νικόπολης

Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 4.500,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Τ.Δ. Πρωτοχωρίου για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων

Εισηγητές: κ.κ. Π.Θεοδωρίδης Αντ/ρχος Κοζάνης, Ν.Καμπουρίδης, Πρόεδρος Τ.Σ. Πρωτχωρίου

Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 29-11-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ