Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 11-04-2011

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 Κοζάνη  06-04-2011

 Αρ. Πρωτ : 20.003

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11-04-2011

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΩΡΑ

19:00

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.    

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο δίκτυο Ενεργειακών Δήμων

Εισηγητής: Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

2.    

Συγκρότηση Οργανωτικής και Εκτελεστικής Επιτροπής για τον εορτασμό εκατονταετίας από την απελευθέρωση της πόλης

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης,  Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Νεολαίας

 

3.    

Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων – Επιτροπών

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

4.    

Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

5.    

Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2010 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.

 

6.    

Ανάκληση η μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.  

 

7.    

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζα Πειραιώς για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης που υλοποιούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι»

Εισηγητής: Κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

 

8.    

Έγκριση της αριθμ. 17/2010 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού 2011.

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ

 

9.    

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Επίβλεψης της Προγραμματικής Σύμβασης που είχε συνάψει ο πρώην Δήμος Αιανής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο «Ενεργειακή Αξιολόγηση Δήμου Αιανής»

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

10.    

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεων Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών Επιχειρήσεων.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

11.    

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 41.043,46 τ.μ. του αγροκτήματος Βατερού στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Θεοδωρίδου Γεωργία, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βατερού.

 

12.    

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 40.319,54 τ.μ. του αγροκτήματος Βατερού στην εταιρία ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Θεοδωρίδου Γεωργία, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βατερού.

 

13.    

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 26.128,40 τ.μ. του αγροκτήματος «Σκαφίδι – Ν.Νικόπολη» στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  Κα  Αντωνιάδου Ελένη, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ν.Νικόπολης.

 

14.    

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 33.516,00 τ.μ. του αγροκτήματος «Πετρανών» στην εταιρία ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πετρανών.

 

15.    

Συναίνεση ή μη για μίσθωση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 13.477,58 τ.μ. του αγροκτήματος «Λυγερής» στην εταιρία ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης,  κ. Παναγιώτου Παύλος, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λυγερής.

 

16.    

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση έκτασης εμβ. 4.761 τ.μ. από τα κοινόχρηστα του αγροκτήματος Πτελέας, για ίδρυση Βιοτεχνικής Επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.

Εισηγήτριες: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Αρνίδου Παρασκευή, εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πτελέας.

 

17.    

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 4.500 τ.μ. από το αγρόκτημα Πρωτοχωρίου για ίδρυση σταβλικών  εγκαταστάσεων.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Νικ. Καμπουρίδης, Πρόεδρος Τ.Κ. Πρωτοχωρίου.

 

18.    

Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 5.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Ρυακίου για ίδρυση σταβλικών  εγκαταστάσεων.

Εισηγητές: κ. Θεοδωρίδης Νικόλαος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Σιαμίδου Ελένη, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ρυακίου.

 

19.    

Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

Εισηγητής: κ. Ελ. Ιωαννίδης, δημοτικός σύμβουλος.

 

20.    

Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου του Δρίζειου κληροδοτήματος, για το έτος 2011.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

21.    

Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

22.    

Έγκριση χορήγησης αδειών:

Α) Υπηρεσιών διαδικτύου

Β)Τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 

23.    

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 

 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 11-04-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00.  

   

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ