Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 4 Μαρτίου

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 Κοζάνη 27-02-2014

 Αρ. Πρωτ : 11838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

04-03-2014

 

 

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

 

 

 

 

ΩΡΑ

20:00

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

 

 

 

1.    

Συνέχεια συζήτησης 3ου θέματος της 4ης τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου «Απολογισμός τριετίας Δημοτικής Αρχής»

Εισηγητής: Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος Μαλούτας

 

2.    

Υποβολή πρότασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου στο Μαυροδένδρι Κοζάνης» (Προϋπολογισμού 150.000, 00 €) στο  Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

3.    

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Γυμναστηρίου Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

4.    

Εξέταση αίτησης της εταιρίας «ΚΟΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ (ΜΙΚΕL) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του, επί της οδού Ιπποκράτους στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

5.    

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ. 988 στην περιοχή ΚΟΜΒΟΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 

6.    

Έγκριση παράτασης της από 01-03-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. που αφορά «Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας»

Εισηγητής: κ Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

 

7.    

Έγκριση της αριθμ. 8/2014 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης   

 

8.    

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Τ. – Περ.Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης – ΔΗΠΕΘΕ για την θεατρική ανάπτυξη.

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.

 

9.    

Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2013 του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.

 

10.  

Έγκριση της αριθμ. 7/2014 μελέτης του έργου «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων» και τρόπος εκτέλεσης

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

11.  

Έγκριση της αριθμ. 8/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

12.  

Έγκριση της αριθμ. 9/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

13.  

Έγκριση της αριθμ. 10/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελιμείας» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

14.  

Έγκριση της αριθμ. 11/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

15.  

 Έγκριση της αριθμ. 12/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

16.  

Έγκριση της αριθμ. 2/2014 μελέτης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού» και τρόπος εκτέλεσης.

 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

17.  

Έγκριση της αριθμ. 13/2014 μελέτης για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και τρόπος εκτέλεσης.

 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

18.  

Έγκριση της αριθμ. 5/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων  με συμπίεση».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

19.  

Έγκριση της αριθμ. 19/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (ikip container)».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης   

 

20.  

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 20:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τρίτη 4-03-2014 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ