Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στις 20.00

 
 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 20.00  στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.      Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης - Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Σχεδιασμός και Οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης

 

2.      Συζήτηση για το θέμα «Η Ελληνική Φέτα σαν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Π.Ο.Π.»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.      Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – Περ.Δυτ.Μακεδονίας – Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου, Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 

4.      Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.      Χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης»

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.      Έγκριση της αριθμ. 4/2014 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξωτερικού φωτισμού 2014 Δ.Ε. Κοζάνης

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.      Χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου»

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.      Εγγραφή του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες για το έτος 2014.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.      Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
 

10. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος με μισθώτρια την «Δ.ΠΑΠΙΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 1 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ Δημοτικού παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

12. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης στην Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

13. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος με μισθώτρια την «Μέλλιου Αναστασία του Κων/νου»» που βρίσκεται επί της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

14. Χορήγηση παραγωγικής άδειας για πώληση κηπευτικών στην Γκουντούλα Καλλίνω

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 
Δημήτρης Μαυροματίδης