Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  05-09-2012

 Αρ. Πρωτ :57.005

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
10-09-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:30
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Ενημέρωση για το Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας
 
2.  
Ενημέρωση για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος
 
3.  

α)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα Δ.Ε. Ελλησπόντου, β)Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Βορειοδυτικού Τομέα», γ)Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα», δ) Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Δ. Κοίλων», ε)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επούλωση ασφαλτοστρωμάτων Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.  
 
4.  

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
 
5.  

Χορήγηση η μη άδειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης μαρμάρων στη θέση «ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΑ» Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, εμβ. 21.416,83 τ.μ., στην εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Αλμασίδης Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.

 
6.  

Κατανομή ποσού 190.358,47 € (β’ δόση), στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, αναπλ. Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

 
7.  

 Τροποποίηση ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης και απ’ ευθείας εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος Σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.

 
8.  

Έγκριση της αριθμ. 31/2012 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης που αφορά «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.)».

Εισηγητής: Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν
 
9.  

Έγκριση Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης»

Α) 18/2012 «Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών»

Β) 19/2012 «Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας»

Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

 
10. 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης εκμίσθωσης και καθορισμός δικαιώματος χρήσης, των χώρων της Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ»  για το έτος 2012.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
13. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 10-09-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ