Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, στις 20.30

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.30 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.                     Έγκριση της αριθμ. 24/2014 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης   

2.                     Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης α)21/2014 «Έγκριση Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013), β)22/2014 «Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων 2013»

 Εισηγητές: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Καραχισαρίδης Ι., Καλλιτεχνικός Δ/ντής ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης         

 

3.                     Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για το διάστημα από 01-01-2013 έως 31-12-2013

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κάτανας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής       

4.                     Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για το διάστημα από 01-01-2013 έως 31-12-2013

Εισηγήτρια: Κα Ειρήνη Κακουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής 

5.                     Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης α) 18/2014 «Πρόσληψη προσωπικού για το Αναψυκτήριο (Δίμηνο)» και β)24/2014 Έκδοση εγγυητικής επιστολής για υπογραφή συμβάσεων με ΕΕΤΑΑ

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης          

 
 
 

6.                     Αίτηση Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 980 Περιοχή «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ.»

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης          

7.                     Αίτηση ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2 του τομέα Δ

Της ΖΕΠ Κοζάνης.

 Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης         

8.                     Αίτημα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 932 περιοχή «ΞΕΝΙΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης          

9.                     Αίτημα Τ.Κ. Ξηρολίμνης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 33 της Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης          

10.                   Αίτηση Φούντογλου Χαρ. για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 403 στην Κοζάνη

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης          

11.                   Απευθείας αγορά διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαντζιάρη

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης          

12.                   Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

13.                   Έγκριση επιστροφής ποσού 431, 01 € στη ΔΕΥΑΚ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης           

14.                   Επιστροφές – διαγραφές διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης           

15.                   Παράταση παραχώρησης της χρήσης 1057 στρ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για χρήση ως πεδίο βολή – ασκήσεων στο 523 τάγμα πεζικού

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης           

16.                   Έγκριση διοργάνωσης εορτών-εκδηλώσεων – συμμετοχών Γ’ τριμήνου έτους 2014 - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης           

17.                   Καθορισμός τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης εμβ. 378,58 τ.μ., ιδιοκτησίας Ματίνας και Ιωάννη Στραβού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης           

18.                   Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΥΑ οικ. 206603/30-12-2011 για το έργο: «Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης  

19.                   Απευθείας αγορά οικοπέδου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης για επέκταση νεκροταφείου.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης  

20.                   Έγκριση χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Οίκου Ανοχής.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης  

21.                   Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου του Δρίζειου κληροδοτήματος, για το έτος 2014

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης  

22.                   Λήψη οριστικής απόφασης για ονομασία πάρκου Τ.Κ. Καπνοχωρίου σε «Πολιτιστικό Πάρκο Αναψυχής Γεωργίου Αμαραντίδη»

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης  

23.                   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ για τη διευκόλυνση της άρδευσης των αγροτών της ΔΕ Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

24.                   α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

25.                   Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης έτους 2013».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης. 

26.                   Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση ασφαλτοστρωμάτων Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

27.                   Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

28.                   Απευθείας προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

29.                   Παραχώρηση της χρήσης χώρου εμβ. 26 τ.μ στη ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή υπόγειου υποσταθμού στην περιοχή ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

30.                   Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης – Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκιοπαραγωγών Κοζάνης με θέμα «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και Γραφείων Διοίκησης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.             

31.                   Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις  

 
                       
 

                           

                                   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 
Δημήτρης Μαυροματίδης