Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 19.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02-12-2019
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΈΡΑ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 18:45
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19:00
ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ


Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2020.
Εισηγητές: κ.κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
2. Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2020
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
3. Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4. Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6. Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7. Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8. Ανακαθορισμός ή μη των τελών άρδευσης Αλωνακίων για το έτος 2020 (άρθρο 10 της με αριθμό 566/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΩΛΠ-1ΔΡ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
9. Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.4264/2014 και των τελών έκδοσης ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 23-9/20-10-1958), για το έτος 2020.
 Εισηγητές: κ.κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων αγορών που διεξάγονται ενόψει των θρησκευτικών εορτών και υπαίθριων αγορών σε πλατείες πάρκα κ.τ.λ. (Ν.4497/2017), για το έτος 2020.
Εισηγητές: κ.κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
17. Έγκριση του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
18. 14η Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
19. Τροποποίηση της αριθμ. 199/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Σύσταση επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κοζάνης και ορισμός μελών αυτής.
Εισηγήτρια: κ Παρθένα Αμανατίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
20. Εξέταση αιτήσεων των α) Οπτικά Δαδαμόγιας Ο.Ε. και β) Ζιάμπρας Παναγιώτης &Υιός Ο.Ε. για συνέχιση της μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που μισθώνουν, για ένα ακόμη έτος.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
21. Έγκριση χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
22. Διάθεση ΣΑΤΑ έτους 2019 κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
23. Παραχώρηση σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
24.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.
25. Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις