Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στις 20.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 20.00  στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

1.                Συνέχεια συζήτησης 3ου θέματος της 4ης τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου «Απολογισμός τριετίας Δημοτικής Αρχής»

Εισηγητής: Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος Μαλούτας

2.                Απονομή τιμητικής διάκρισης “Εύφημου μνείας” σε τρεις αθλητές του Συλλόγου Μακεδονική Δύναμη σύμφωνα με την υπ’αριθμ.337/2013 ΑΔΣ Κοζάνης

Απονομή: Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος Μαλούτας

3.                Έγκριση του υπ’ αρίμθ. 1/2013 πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγήτρια: κ. Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

4.                Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2014

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.                Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2014

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.                Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών έργου «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.                Χορήγηση 1ης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενρίου»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.                Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.                Έγκριση της αριθμ. 62/2013 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη τοποθεσίας ‘Πύργος Άη-Λια’ στην Τ.Κ. Λευκοπηγής της Δ.Ε. Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.              Γνωμοδότηση επί του «Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων λατομείου μαρμάρου στη θέση «Κρανιά» στην περιοχή της Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης εκτάσεως 24.900,17 τ.μ.»

Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης

11.              Γνωμοδότηση επί της ‘Αποδοχής παραίτησης και λύσης του συμβολαίου της εταιρίας ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. από την εκμίσθωση του δημοτικού λατομικού χώρου Α αδρανών υλικών, έκτασης 240.787,50 τ.μ., της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης’.

Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης

12.              Έγκριση διοργάνωσης εορτών-εκδηλώσεων – συμμετοχών Α’ τριμήνου έτους 2014 - έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

13.              Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

14.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
                            
 
 
         
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης