Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7/7/2008

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης


O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Νομαρχιακό κατάστημα Κοζάνης, τη Δευτέρα 7-7-2008 στις 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:


1
Έγκριση της αριθμ. 59/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Έγκριση τιμολογίου κατανάλωσης τηλεθέρμανσης» (Οριστικό 15ης περιόδου 2007-2008)
Εισηγητές: κ.κ. Χάρης Γελαδάρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ
2
Έγκριση της αριθμ. 60/2008 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Έγκριση τιμολογίου κατανάλωσης τηλεθέρμανσης για θερμοκηπιακό πάρκο στο Δήμο Ελλησπόντου».
Εισηγητές: κ.κ. Χάρης Γελαδάρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.
3
Έγκριση της αριθμ. 77/08 Α.Δ.Σ.της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για το Β΄ εξάμηνο έτους 2008»
Εισηγητής: κ.κ. Χάρης Γελαδάρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ. 
4
Α)Κατανομή 2ης δόσης ποσού 372.839,90 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
5
Έγκριση χορήγησης αδειών: α)Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
β)Υπηρεσιών διαδικτύου
γ)Διέλευσης εισόδου Γκαράζ
δ)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
6
Αποδοχή διαφόρων ποσών, Ψήφιση διαφόρων πιστώσεωνΤροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2008
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
7
α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών
β)Έγκριση Α.Π.Ε.
γ)Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων
δ)Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης
8
Σύμφωνη γνώμη ή μη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE Α.Ε. στο ύψωμα ΣΚΟΠΟΣ στο Τ.Δ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητές: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Ηλίας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Δ. Κοίλων.  
9
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
10
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις


Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 07-07-2008 τις ώρες από 16:00 έως 18:00.


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΦΙΛΗΣ