Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /10-12-2009

 
      Η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη  10-12-2009 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 
 
Έγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
Έγκριση της αριθμ. 149/2009 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Ανανέωση σύμβασης γιατρού εργασίας – Προκήρυξη θέσης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
 
Προσαρμογή Δημοτικών Επιχειρήσεων
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
Εξειδίκευση θέσεων μερικής απασχόλησης για το Δήμο Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
  Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων για άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2010.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Κόμβος – Πανόραμα - Ζ.Ε.Χ.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
 
Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 4.000 τ.μ. του αγροκτήματος Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητές: κ.κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Σ. Πετρανών.
 
Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή «Μελίσσια» του Τ.Δ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Η. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Τ.Σ. Κοίλων.
 
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ¨ύψωμα κορυφούλα¨ του Τ.Δ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητές: κ.κ. Π. Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Π. Ψιάνος, Πρόεδρος Τ.Σ. Μεταμόρφωσης.
 
Απευθείας αγορά ακινήτου (τμήματος αγροτεμαχίου) εμβ. 470.74 τ.μ. για διάνοιξη οδού στην περιοχή «Κασλάς» του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
 
Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών
Έγκριση Α.Π.Ε.
Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων
Εισηγητής: κ. Θ. Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 Αποδοχή διαφόρων ποσών
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2009
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
Έγκριση χορήγησης αδειών:
α) Εισόδου – εξόδου σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ)
β) Υπηρεσιών Διαδικτύου
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
 
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.
 Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 08-10-2009, τις ώρες από 17:00 έως 20:00
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ