Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /18-2-2010

 
      Η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη  18-2-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 
 
 
1 .-ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ: Κοζανίτικη Αποκριά
-Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης-Ανταποδοτικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-Συζήτηση επί της πρότασης της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης
Εισηγητής: κ.. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
 
 
2.-Εξέταση αιτήματος ΔΕΥΑΚ για παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβ. 1.956,29 τ.μ. για κατασκευή κτηρίου γραφείων της επιχείρησης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
 
3-Εξέταση αιτήματος ΔΕΥΑΚ για παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων εμβ. 10.469,64 τ.μ. και 6.821,43 τ.μ. για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων δεξαμενών και αντλιοστασίων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
 
4-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. με αντικείμενο «Μελέτη εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
 
5-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΔΕΜΚΟ με αντικείμενο «Αρχοντικό Βαμβακά Μελέτη Αποκατάστασης Κτηρίου και Μετατροπής σε Πινακοθήκη»
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
 
6-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης – Διερεύνηση Ανατομίας του Προβλήματος»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
 
 
7-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης- Ν.Α. Κοζάνης – ΔΕΤΚ με αντικείμενο «Φύλαξη – Συντήρηση περιαστικών δασών Δήμου Κοζάνης και έλεγχος λειτουργίας δικτύων διαχείρισης απορριμμάτων»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
                                                                                                                                                                                                                          
8-Έγκριση της αριθμ. 1/2010 Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης
-Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΠΑΚΠ έτους 2009
Εισηγήτρια : Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 
9-Έγκριση υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Ν.Α. Κοζάνης – ΔΕΠΑΚΠ με αντικείμενο: α)Υλοποίηση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων & εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής 2010, β) Υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κοζάνης 2010»
Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 
10-Έγκριση της αριθμ. 3/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου.
 
 
11-Έγκριση της αριθμ. 1/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Αναστασούδης, Πρόεδρος ΚΑΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
12-Έγκριση της αριθμ. 1/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγητές: κ.κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης, Ιωάννης Τσιολάκης, Πρόεδρος ΚΑΠΗ Λευκοπηγής
 
 
13-Έγκριση της αριθμ. 2/2010 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΗ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγητές: κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης Κα Αικατερίνη Βαχτσεβάνου, Πρόεδρος ΚΑΠΗ Καρυδίτσας
 
 
14-Έγκριση της αριθμ. 22/2009 Α.Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2010»
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών.
 
 
15-Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
 
 
16-Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 
17-Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 
18-Έγκριση χορήγησης αδειών
Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
- Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 18-02-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ