Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /28-06-2010

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 7-6-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ  «Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 71/2009 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα Ε΄»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.Έγκριση Α.Δ.Σ. της ΔΕΤΚ:

Α) Α.Δ.Σ. 7/2010 «Ισολογισμός 2009»

Β) Α.Δ.Σ. 8/2010 «Έκθεση πεπραγμένων 2009»

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

3.Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΠΑΚΠ:

Α) Α.Δ.Σ. 21/2010 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2009»

Β) Α.Δ.Σ. 22/2010  «Ισολογισμός έτους 2009»

Γ) Α.Δ.Σ.  23/2010 «Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις)»

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα,  Αντ/ρχος Κοζάνης

4.Έγκριση της αριθμ. 6/2010  Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝ.Β.Α.) Κοζάνης  που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2009»

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΝ.Β.Α. Κοζάνης

5.Έγκριση Α.Δ.Σ. της ΔΕΜΚΟ:

Α) Α.Δ.Σ. 2/2010 «Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2009

Β) Α.Δ.Σ. 3/2010 «Ισολογισμός έτους 2009»

 Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.Έγκριση Α.Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.  Δήμου Κοζάνης:

Α) Α.Δ.Σ. 3/2010 «Ισολογισμός 2009»

Β)Α.Δ.Σ.  4/2010  «Έκθεση πεπραγμένων 2009»

Γ) Α.Δ.Σ. 5/2010  «Προϋπολογισμός 2010»

Εισηγήτρια: Κα Χαρισίου Μαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ. Δήμου Κοζάνης. 

7.Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο 2010 και 2011 της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Κ. Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Χαρισίου Μαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ. Δήμου Κοζάνης. 

8.                        Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Ευαγγελία Μαρκοπούλου, Δ/ντρια Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών.

9.Έξοδα παράστασης Προέδρων – Αντιπροέδρων Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης (Δ.Α.Κ. – Δημ.Παιδ.Σταθμοί & Βρεφονηπιακός Σταθμός – Δημ. Ωδείο)

Εισηγήτρια: Κα Ευαγγελία Μαρκοπούλου, Δ/ντρια Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών

10.Δωρεάν παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων εμβ. 75,02 τ.μ., 291,77 τ.μ. και 196,63 τ.μ., στη ΔΕΥΑΚ για κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων Τηλεθέρμανσης.

Εισηγητής: κ. Κοκαλιάρης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ. 

11.Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  Κοζάνης.

12.Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων,  Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

13.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις)

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης

14.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης, για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.   

15.Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων.

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

16.Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 28-06-2010 τις ώρες από 17:00 έως 20:00. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ