Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για το Τεχνικό Πρόγραμμα την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  18-01-2013

 Αρ. Πρωτ : 3.514

 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23-01-2013
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
1.  
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Κοζάνης

 Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
 
2.  
Έγκριση μελέτης Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
 
3.  

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014.

Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης.
 
 
4.  
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις.
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη  23-01-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ