Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 20.00

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 22-03-3013
  Αρ. Πρωτ : 15250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28-03-2013
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.     

Έγκριση της αριθμ. 229/2012 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2013 – Θέσπιση Κοινωνικού Τιμολογίου Ύδρευσης

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2.     

Συζήτηση για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ύστερα από αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
3.     

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ: 1)Αίτηση Ανδρεόπουλου Παναγιώτη για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 669 περιοχή Σκ’ ρκα – Άγιος Νικάνορας της πόλεως Κοζάνης, 2)Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για διαπλάτυνση της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης προς τα Ο.Τ. 812, 814 & 834 της περιοχής «Πλατάνια – Άγιος Αθανάσιος» της πόλεως Κοζάνης, 3) Τροποποίηση ρυμοτομ8ικού σχεδίου στα Ο.Τ. 88 & 97 της πόλεως Κοζάνης, 4)Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 1012, 1014 & 1024 της περιοχής Κόμβος – Πανόραμα – Ζ.Ε.Χ.» της πόλεως Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης  
4.     

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας: 1) Της με αρ.5/2013 για «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δ.Σ. με το οποίο τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπ/σμό» 2) Της με αρ. 6/2013 για «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπ/σμού 2013» 3) Της με αρ. 7/2013 για «Έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΚ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
5.     

Προγραμματισμός προσλήψεων για την κάλυψη άμεσων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ, Μάρκος Φλώρος Αντ/ρχος Κοζάνης.

6.     

Υποβολή αιτήματος του Δήμου Κοζάνης στο ΥΠ.ΕΣ. για την καθιέρωση ενιαίας αργίας σε όλο το Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ, Μάρκος Φλώρος Αντ/ρχος Κοζάνης.

7.     

ΕΡΓΑ: Α) Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» στη δράση «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.     

Έγκριση της αριθμ. 14/2013 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης

9.     

Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος (πρώην Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής) στον Μορφωτικό – Αθλητικό - Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Αγία Παρασκευή»

Εισηγητής: κ. Βλάχος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος.
10. 

Έγκριση πρακτικών 27, 28 της Γενικής Συνέλευσης ΤΟΕΒ Χρωμίου περί Έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2012 & Προϋπολογισμού έτους 2013

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
11. 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -  Προϋπολογισμού χρήσης 2013.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. 

Διαγραφή διαφόρων βεβαιωμένων ποσών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
14. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 28-03-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ