Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 14.00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

                            

1.                Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης: α)5/2013 «Έγκριση του καλλιτεχνικού απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2012» β) 24/2013 «Έγκριση ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 έως 31-12-2012)

Εισηγητές: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. και κ. Καραχισαρίδης Γιάννης, Καλλιτεχνικός Δ/ντης, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης 

2.                Απάντηση σε ερωτήματα των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, σχετικά με την μείωση ή όχι των λογαριασμών κατανάλωσης νερού των κατοίκων των ανωτέρω Τ.Κ.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

3.                Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΑΝΚΟ Α.Ε. με αντικείμενο «Μελέτη επέκτασης δικτύων τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου».

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.:

4.                Έγκριση της αριθμ. 216/2013 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ «Τιμολόγηση παροχής νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

5.                Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

6.                Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.                Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 698, στην περιοχή Σκ’ρκα – Αγ. Νικάνορας.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.                Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 378Α και 351Α στην περιοχή Πλατείας Λασσάνη.

 Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.                Εξέταση αίτησης Σημανδράκου Ευαγγέλου για τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, των πολεοδομικών ενοτήτων «Άγιος Αθανάσιος – Πλατάνια»

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.              Χορήγηση προκαταβολής ποσού 63.126 € στην Κ/Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ, αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

11.              Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΤΕ που αφορά προσβολή της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

12.              α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών, β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, για το έργο «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων – υποδομών» 

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

13.              Εκποίηση τεσσάρων (4) παλαιών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

14.              Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας κηπευτικών στον Τσαουσίδη Γεώργιο

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

15.              Τροποποίηση της αριθμ. 139/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Σύσταση επιτροπής για διάθεση κληρονομιαίας περιουσίας κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη»

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

16.               Διαγραφή διαφόρων χρηματικών ποσών

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

17.              Εκμίσθωση αγροτεμαχίων εμβ. 17.354,22 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

18.              Παραχώρηση της χρήσης ποδοσφαιρικού γηπέδου Αιανής στη θέση «Παπαζήση» στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

19.              Έγκριση της αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

20.              Ορισμός υπαλλήλων για σφράγιση καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

21.               Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Δημήτρης Μαυροματίδης