Επιστροφή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης 2014-2019

Στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου πραγματοποιείται η εκπόνηση  του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από κάθε Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κοζάνης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ο.Τ.Α α’ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών εκπονεί τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2014-2019. Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός είναι  εργαλείο προγραμματισμού για την έγκαιρη καταγραφή και τον προσδιορισμό  των σκοπών, αλλά και των μέσων  επίτευξής τους. Με τον τρόπο αυτόν  επιδιώκεται η  οργάνωση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών) για την καλύτερη αξιοποίησή τους.


Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί το κείμενο που καταγράφει, όχι μόνον το όραμα της Δημοτικής Αρχής, τους ειδικούς στόχους και τα εργαλεία, με τα οποία αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά και  το όραμα της τοπικής κοινωνίας για το Δήμο. Έτσι πρέπει να ενσωματώνει και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, ώστε να επιτευχθεί η κινητοποίησή της  προς ένα, κατά το  ελάχιστο, συμφωνημένο όραμα για τον τόπο για την επόμενη 5ετία.

 

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στα γραφεία της ΑΝΚΟ Α.Ε., θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δήμου Κοζάνης 2014-2019.