Επιστροφή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

   
1.        Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, α)75/2018 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018, β)79/2018 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
2.        Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, α) 4/2019 Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2019, β) 5/2019 Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης ΔΗΠΕΘΕ για το Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
3.        Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης: α) 1/2019 Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας έτους 2019, β) 2/2019 Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης 2019 με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτική προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4.        Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.        Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κοζάνης, για την ενίσχυση των δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018, από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με θέμα: Επέκταση προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Β΄φάση.
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.        Ενημέρωση για τον Απολογισμό της Εμποροπανήγυρης (Νιάημερος) 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.        Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.        Τροποποίηση της αριθμ. 130/2016 μελέτης του έργου: Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
10.        Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου: Οδοστρώματα – επισκευές Κοζάνης (2015)
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
11.        Χορήγηση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Εσωτερική οδοποιία νέας Ποντοκώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
12.         Χορήγηση παράτασης έναρξης εργασιών του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
13.        Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ