Επιστροφή

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στις 8 το βράδυ στο Κοβεντάρειο, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.        Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Κοζάνης για απονομή τιμητικής διάκρισης, με το ασημένιο μετάλλιο της πόλης, στο συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 
2.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για το έργο: Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκόβρυσης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 
3.        Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή σχολικών κτηρίων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
4.        Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 
5.        Υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 για τις δράσεις με τίτλο: α) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης προϋπολογισμού 1.250.000,00 € και β) Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης προϋπολογισμού 1.530.000,00 €.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.        Έγκριση μελέτης και σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με ΚΤΕλ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2017-2018.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.        Καθορισμός τελών εκμετάλλευσης στεγάστρων αναμονής και των επιφανειών των λεωφορείων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.        Απευθείας σύμβαση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Νηπιαγωγείων  9ου, 14ου, Α και Β τμήματος  15ου,  Α και Β τμήματος 20ου .
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    
9.        Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης οικοπέδου εμβ. 130,00 τ.μ. ιδιοκτησίας Τασόπουλου Γεώργιου, που βρίσκεται επί της οδού Παρακειμένου στην Κοζάνη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος του 8ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    
10.        Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    
11.        Διαγραφή - επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    
12.        Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
13.        Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Νέας Χαραυγής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
14.        Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου & χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
15.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
16.        Χορήγηση παράτασης αποκλειστικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
17.        Έγκριση παράτασης αρδευτικής περιόδου και συμβάσεων υδρονομέων.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.        Κίνηση διαδικασιών για την αποδέσμευση λατομικής έκτασης εμβαδού 39.305,00 τ.μ. στη θέση «ΤΡΙΤΗ ΛΑΚΚΑ» Τ.Κ. Πολυμύλου, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.        Οριστική απόφαση για Ονοματοθεσία οδών Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
20.        Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
21.        Έγκριση πρακτικού εκκαθάρισης αρχείου Δημοτικής Αστυνομίας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, μέλος επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων.
22.        Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ψυχολόγων για τη στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος
23.        Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος
24.        Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις